Zaboravljeni lični dokumenti posle ispita, učionice MIA2-1, MIA2-3

19. April 2021

Sledeći studenti su zaboravili lične dokumente (indekse, lične karte ili studentske kartice) u učionicama MIA2-1 i MIA2-3:

ee218/2020 Banović Valentina - indeks
ra205/2019 Nikola Špirić - indeks
ra104/2019 Andrej Ružić - indeks

Molimo studente da pokupe svoje lične dokumente u administratorskoj prostoriji MIA2-0 svakog radnog dana od 08:00 - 14:00 časova.

Predmet: