[SBP] Uputstvo za prijavu i termin popravnog zadatka

25. Maj 2021

Termin popravnog zadataka iz predmeta Sistemi baza podataka, koji se tiče gradivne celine vezane za programski jezik PL/SQL, biće održan u utorak, 8. juna.

Za prijavu potrebno je lično poslati email asistentu Nikoli Todoroviću (nikola.todorovic(at)uns.ac.rs) najkasnije do 6. juna 2021. godine u 12:00č (podne).
 
Subject email-a treba formatirati na sledeći način:
[SBP] BROJ INDEKSA - IME PREZIME

Spiska studenata sa satnicama za izlazak na popravni biće objavljen nakon što istekne rok za prijavu.