[EE][EM] [Stari studenti] Popravni kolokvijum

25. Maj 2021

Molimo vas da pažljivo pročitate sledeće obaveštenje.
 
Popravni kolokvijum će se održati 06, 12 i 13.06. po sledećem rasporedu:

  • studenti EE smera koji slušaju vežbe petkom će popravni imati 12.06.
  • studenti EM smera će popravni imati 12.06.
  • studenti koji rade LC kolokvijum će ga raditi 12.06. ili 13.06.
  • svi ostali studenti EE smera popravni imaju 06.06. (u izuzetnoj situaciji ako bude puno prijavljenih neki od vas će imati 12.06. ili 13.06.)

Svi studenti imaju pravo na popravni kolokvijum.
 
Prilikom prijave za popravni kolokvijum imate mogućnost da odaberete:

  • K redovni popravni kolokvijum (nosi maksimalno 70 poena)
  • LC (Last Chance) zadatak (za maksimalnu ocenu 6)

Ako u prijavi odaberete izlazak na redovni popravni kolokvijum poeni koje ste osvojili do sada se poništavaju. Poene poništavate prijavom, a ne izlaskom na popravni (ukoliko u međuvremenu odustanete od popravnog i ne pojavite se na njemu, poeni su vam poništeni). Gradivo koje dolazi na popravni je isto kao i gradivo za prvi kolokvijum. Kolokvijum se radi 2h.
 
Ako u prijavi odaberete LC zadatak poeni koje ste osvojili do sada se ne poništavaju. LC zadatak nosi 36 poena i poeni koji osvojite na njemu se dodaju do sada osvojenim poenima. Vodite računa da ako niste izašli na prvi kolokvijum morate kompletno tačno da uradite LC kako bi položili predispitne. Ukoliko osvojite više od 36 poena u zbiru, poeni se skaliraju na 36. Dakle, maksimalan broj poena koje možete imati posle LC zadatka je 36 poena. Takođe, ako odaberete ovaj način polaganja, maksimalna ocena koju možete dobiti posle ispita je 6. Na LC zadatak dolazi gradivo bez listi i generičkih klasa, slično nekom od zadataka sa vežbi. Zadatak se radi 1.5h.
 
Forma za prijavu za kolokvijum se nalazi >>OVDE<<
 
Forma za prijavu će biti otvorena do nedelje 30.05. do 23:59.
Konačan raspored kada ko radi popravni će biti objavljen u utorak 01.06.
 
Ukoliko nekome ne odgovara termin u kom je raspoređen, može da dođe u neki drugi termin jedino ukoliko nađe zamenu (mora da radi istu vrstu popravnog i ako radi redovni kolokvijum da bude isti smer) i da o tome obavesti asistentkinju Oliveru Hrnjaković.
 
Eventualna pitanja slati asistentkinji Oliveri Hrnjaković (olja.hrnjakovic@uns.ac.rs ili porukom na Teams-u).