[OS] SOV i Nadoknada T1234

3. Jun 2021

Operativni Sistemi 
Školska 2020/2021 
 
Obaveštenje o SOV/Nadoknadi T1234
 
Šta je SOV? 
SOV je priprema neophodna da bi se u terminima 12.06.2021. i 13.06.2021. moglo odgovarati za bodove. Sam SOV ne nosi bodove ali formira bazu za odgovaranje, stoga ima karakter pripreme koju radite kod kuće, dok bodove stičete na fakultetu u terminima koji će biti blagovremeno zakazani.  
Ko sme da radi SOV?  
Svako ko sluša predmet normalno, i svako ko ima predmet prijavljen za polaganje preko kolokvijuma na studentskoj službi. Ničiji drugi zadaci neće biti prihvaćeni.  
Kada i gde se radi SOV? 
SOV se radi kod kuće i predaje online. Radi se u periodu od 05.06.2021. 12:00 do 06.06.2021. 12:00. Nema mogućnosti pomeranja, ili kašnjenja u predaji. Zadatak se, naravno, može predati i ranije.  
Gde je tekst SOV?  
Tekst, plus početni sadržaj će biti objavljen na Canvas-u za vaš predmet. Za slučaj da ima onih koji polažu preko kolokvijuma i koji nemaju pristup Canvas platformi, biće objavljen i na starom ACS sajtu. Tekst će biti objavljen 05.06.2021 u 12:00.  
Kako se predaje SOV?  
Ako imate pristup Canvas platformi, zadatak morate predati preko te platforme. Za one koji toj platformi iz ovog ili onog razloga nemaju pristup oni i samo oni mogu slati zadatke na pveljko@uns.ac.rs i to tako što im je Subject “Predaja SOV za [broj indeksa]”. Predaje se samo main.cpp fajl, ništa mimo toga, koji mora imati ime i prezime studenta plus broj indeksa u komentaru na početku fajla. Sam main.cpp se mora predati kao arhiva ZIP tipa čije ime je SOV- praćeno brojem indeksa bez razmaka, svim velikim slovima, i sa znakovima / ili \ zamenjenim sa -. Tako da bi neko čiji je broj indeksa RA 11\2072 predao zadatak u arhivi pod imenom SOV-RA11-2072.zip 
Važno. Ako možete koristiti Canvas morate koristiti Canvas. Predaja na e-mail je samo za stare studente koji nekom greškom ne mogu da ostvare pristup Canvas platformi.  
Važno. Format imena mora biti kao što je ovde naznačeno. Ime fajla u arhivi mora biti main.cpp. Greška u imenovanju fajla može dovesti do gubitka bodova.
Važno. Ako vaš zadatak se ne kompajlira ili ne ispunjava osnovne funkcionalne zahteve specificirane u tekstu zadatka nećete biti pozvani na odgovaranje. Samo potpuno odrađene pripreme mogu dovesti do smislenog odgovaranja. 
Koliko bodova nosi SOV?  
SOV ne nosi bodove sam po sebi. Predstavlja pripremu za odgovaranje koje može nositi do 30 bodova.  
Kako se odrađuje T1234?
Za studente koji nisu radili T1234 ili nisu zadovoljni rezultatom T1234, mogu da pokušaju da odgovaraju opet. To se radi u istom terminu kao SOV i ne može da se radi istovremeno sa SOV-om. Zadatak težine T1234 će biti okačen kada i zadatak za SOV kao deo istog obaveštenja, i možete birati da li želite da radite SOV ili T1234 odradu. Ne možete da radite oboje. Kada odlučite i uradite zadatak, možete ga predati isto kao i SOV, samo što arhivu zadatka imenujete tako da počinje sa T1234 umesto sa SOV. 
Zadaci koji su predati u pogrešno imenovanoj datoteci ili zadaci gde se nalazi kod i za T1234 odradu i za SOV neće biti pregledani. 
Važno. Predavanje odrade T1234 znači da se obavezujete da odgovarate za bodove ponovo u dodeljenom terminu. Ako se ne pojavite da odgovarate bez dobrog opravdanja, pisaće vam se nula. 
Koliko bodova nosi odrada T1234? 
Odrada T1234 ne nosi bodove sama po sebi. Predstavlja pripremu za odgovaranje koje može nositi do 40 bodova.  
Ko sme da radi odradu T1234? 
Bilo ko ko je imao prava da radi originalni zadatak T1234.