[EE][EM] [Stari studenti] Rezultati kolokvijuma 30.05. i prijava za popravni

5. Jun 2021

Rezultati kolokvijuma nalaze se >>OVDE<<
 
Za uvid u radove obavezno se najavite asistentima porukom na Teams-u.
Javite se asistentu u zavisnosti od toga u kom terminu ste radili kolokvijum.
 
- Studenti koji su radili kolokvijum u 316 u 8h neka se jave Aleksandru Manasijeviću kako bi zakazali termin za uvid.
- Studenti koji su radili kolokvijum u 317 u 8h neka se jave Iliji Grbiću kako bi zakazali termin za uvid.
- Studenti koji su radili kolokvijum u 316 u 10:15h neka se jave Bojani Samardžić. Uvid će biti u subotu 05.06. u 20h.
- Studenti koji su radili kolokvijum u 317 u 10:15h neka se jave Marijani Matkovski kako bi zakazali termin za uvid.
- Studenti koju su radili kolokvijum u 12:30h neka se jave Oliveri Hrnjaković kako bi zakazali termin za uvid.
 
Prijava za popravni za ove studente je otvorena od trenutka objave rezultata do ponedeljka 07.06. u 23:59. 
Za popravni se prijavljujete tako što asistentkinji Oliveri Hrnjaković pišete poruku na Teamsu u kojoj ćete navesti da želite da se prijavite za redovan kolokvijum ili LC kolokvijum.
 
Prilikom prijave za popravni kolokvijum imate mogućnost da odaberete:

  • K redovni popravni kolokvijum (nosi maksimalno 70 poena)
  • LC (Last Chance) zadatak (za maksimalnu ocenu 6)

Ako u prijavi odaberete izlazak na redovni popravni kolokvijum poeni koje ste osvojili do sada se poništavaju. Poene poništavate prijavom, a ne izlaskom na popravni (ukoliko u međuvremenu odustanete od popravnog i ne pojavite se na njemu, poeni su vam poništeni). Gradivo koje dolazi na popravni je isto kao i gradivo za prvi kolokvijum. Kolokvijum se radi 2h.
 
Ako u prijavi odaberete LC zadatak poeni koje ste osvojili do sada se ne poništavaju. LC zadatak nosi 36 poena i poeni koji osvojite na njemu se dodaju do sada osvojenim poenima. Vodite računa da ako niste izašli na prvi kolokvijum morate kompletno tačno da uradite LC kako bi položili predispitne. Ukoliko osvojite više od 36 poena u zbiru, poeni se skaliraju na 36. Dakle, maksimalan broj poena koje možete imati posle LC zadatka je 36 poena. Takođe, ako odaberete ovaj način polaganja, maksimalna ocena koju možete dobiti posle ispita je 6. Na LC zadatak dolazi gradivo bez listi i generičkih klasa, slično nekom od zadataka sa vežbi. Zadatak se radi 1.5h.
 
Konačan raspored kada ko radi popravni će biti objavljen u utorak 08.06.
 
Ukoliko nekome ne odgovara termin u kom je raspoređen, može da dođe u neki drugi termin jedino ukoliko nađe zamenu (mora da radi istu vrstu popravnog i ako radi redovni kolokvijum da bude isti smer) i da o tome obavesti asistentkinju Oliveru Hrnjaković.
 
Ukoliko imate pitanja obratite se Oliveri Hrnjaković.