Rezultati usmenog ispita u ispitnom roku

22. Jun 2021

Od studenata koji su izašli na ispit 18.6.2021. niko nije položio.
Za sva pitanja obratiti se prof. Slavici Kordić na mejl: slavica(AT)uns.ac.rs.