DRAGON ML Hackathon: Plant your code

1. Novembar 2021

DRAGON ML Hackathon: Plant your code je prilika da primeniš svoja znanja, stekneš neka nova i razvijaš rešenja u oblasti mašinskog učenja (engl. machine learning -ML).

Otkrij potencijale primene ML u savremenoj poljoprivredi kroz rad na klasifikaciji useva koristeći satelitske podatke sa mentorima iz nauke o podacima. U subotu, na završnom događaju, prezentovaćete svoja rešenja a najbolji će osvojiti sjajne nagrade.

https://datadragon.eu/rs/hackathon/

Predmet: