[RA][PSI][Stari studenti] Prijava za popravni kolokvijum

4. Januar 2022

Forma za prijavu za popravni nalazi se na sledećim linkovima:
E2 -  >>LINK<<
PSI - >>LINK<<
IN -  >>LINK<<
 
Ova forma će biti otvorena do srede 05.01. do 17:30 i nakon toga prijavljivanje neće biti moguće. Pre zatvaranja forme OBAVEZNO PROVERITE da li ste odabrali dobar kolokvijum.
 
Podsetnik:
Redovni kolokvijum obuhvata celo gradivo, nosi 70 poena i radi se 2.5h.
LC zadatak obuhvata gradivo do generičkih klasa i listi, nosi maksimalno 36 poena i radi se 1.5h.
 
Konačan raspored kada ko radi popravni će biti objavljen najkasnije do četvrtka uveče.
Ukoliko nekom ne odgovara termin u koji je raspoređen, može da dođe u neki drugi termin jedino ukoliko nađe zamenu (taj neko s kim hoćete da se zamenite mora da popravlja isti kolokvijum kao vi) - o tome je obavezno obavestiti asistentkinju Bojanu Samardžić.
 
Prijavom za popravni kolokvijum, Vaši osvojeni bodovi sa kolokvijuma koji popravljate se brišu. Imajte ovo na umu.
 
Eventualna pitanja slati asistentkinji Bojani Samardžić.