Obaveštenje za studente Informacionog inženjeringa za predmet Baze podataka 1

28. Januar 2022

U terminu januarskog roka (2.2.2022.) biće održan i predrok. Svi studenti koji žele da izađu na završni ispit u tom terminu treba da prijave ispit po zvaničnoj proceduri na Studentskoj službi. 
Samo ukoliko u tom terminu želite da odgovarate usmeno potrebno je da se javite i nastavniku Slavici Kordić na mail: slavica@uns.ac.rs.