[PP] RA, IN Januar - raspored polaganja

5. Februar 2022

Raspored polaganja za RA i IN smer se nalazi na sledećem linku: PP Raspored januar
S
vi studenti koji su položili predispitne u okviru popravnog, a nisu stigli da prijave ispit mogu izaći u januaru, ali je  neophodno da se jave zbog rasporeda polaganja. Studenti koji su redovno položili predispitne moraju imati prijavljen ispit.