Obaveštenje za studente Informacionog inženjeringa za predmet Baze podataka 1

17. Februar 2022

 Termin za usmeni u februarskom roku:

  • subota i/ili nedelja, 26 i 27.2.2022.

Datum i vreme polaganja zavisiće od broja prijavljenih.
Studenti koji žele da polažu ispit u navedenim terminima moraju poslati prijavu u formi emaila na adresu slavica.kordic.ftn@gmail.com najkasnije do 21.02.2022.
U naslovu (subject) prijavne poruke treba staviti tekst odgovarajućeg formata, dok telo poruke treba da bude prazno. Na pr. za prijavu na usmeni ispit iz BP1 u naslov treba staviti:
USM, BP1, Ime Prezime, brojindeksa, 27.2.2022.
Tačna satnica polaganja ispita za prijavljene studente biće objavljena na ovom sajtu dan ranije.