Zaboravljeni lični dokumenti posle ispita, učionice MIA2-1, MIA2-3

7. Mart 2022

Sledeći studenti su zaboravili lične dokumente (indekse, lične karte ili studentske kartice) u učionicama MIA2-1 i MIA2-3:

Stanimirović Dušan - lična karta
Maravić Aćim - lična karta
Filip Marković - Internacionalna studentska kartica
Branislav Perović - Internacionalna studentska kartica
Marinković Srđan - lična karta
Mandić Veljko - lična karta
Bedov Nebojša - lična karta

Molimo studente da pokupe svoje lične dokumente u administratorskoj prostoriji MIA2-0 svakog radnog dana od 08:00 - 21:00 časova.

Predmet: