[EE][EM] Obaveštenje za stare studente

10. Mart 2022

Stari studenti smerova EE i EM koji su ranije odslušali predmet Objektno orijentisano programiranje, a žele ponovo da polažu kolokvijume u školskoj 2021/2022. godini, treba da se prijave na studentskoj službi najkasnije do petka 18.03.2022. godine.

Polaganje predispitnih obaveza biće realizovano u vidu 3 kolokvijuma:
1. K1 - 20 bodova (28.03.2022. od 19:45 do 21:45 učionica MI A2-3)
2. K2 - 20 bodova (23.05.2022. od 19:45 do 21:45 učionica MI A2-3)
3. K3 - 30 bodova (13.06.2022. od 19:45 do 21:45 učionica MI A2-3)

Na predispitnim obavezama će se vršiti provera znanja iz oblasti pređenih do termina svakog od kolokvijuma (videti Plan rada EE). 

Eventualna pitanja slati Bojani Samardžić.