Obaveštenje za studente SIITa za predmet Baze podataka

29. Mart 2022

Za četvrtak 31.03. 2022 potrebno je da svaka grupa pripremi kratko izlaganje (max 7 minuta). Potrebno je ukratko predstaviti ideju projekta tj. problemski domen koji želite da radite za projekat (navesti korisnike realnog sistema kao i funkcionalnosti za koje treba modelovati podatake). Bilo bi lepo da to bude PowerPoint prezentacija. Ovo nije za ocenu već je više u vidu konsultacija da bi uz moju pomoć definisali temu i odredili obim projekta. Treba predstaviti članove tima i jasno definisati deo za svakog člana. 
Ove konsultacije kreću nakon predavanja. Na predavanjima ćemo se dogovoriti o eventualnoj pauzi.

                                                                                        Predmetni nastavnik