[PP] SIIT - Prva provera

14. April 2022

Prva provera će biti održana 07.05 od 11.30h u prostorijama NTP-316 i NTP-317. Raspored polaganja po terminima će biti naknadno objavljen.