Rok za predaju Specifijacije korisničkih zahteva

19. April 2022

Obaveštavaju se studenti da je poslednji rok za predaju Specifikacije korisničkih zahteva četvrtak, 28. april u 23:59.

Specifikaciju je potrebno poslati nadležnom asistentu u vidu PDF dokumenta.