Obaveštenje za studente SIITa, predmet Baze podataka

21. April 2022

U četvrtak 21.04.2022 neće biti održana predavanja predmeta Baze podataka. Termin nadoknade biće dogovoren na prvom sledećem predavanju.

                                                                                                           Predmetni nastavnik