[HCI-SIIT] Odbrana prvog(mini) projekta

21. April 2022

 Poštovane koleginice i kolege, 

Zbog promene radnog kalendara promenjen je termin odbrane prvog projekta. Termini za odbranu su dati u tabeli u sekciji "odbrana mini projekta". Stari studenti koji žele da brane projekat treba da se upišu u neki od navedenih termina. 

Za sve nedoumice oko projekta ili odbrane možete se javiti na mejl jovana.jovanovic@uns.ac.rs.

Srdačan pozdrav, 
Nastavnički tim predmeta