[BP SIIT] Zadatak 1 - SQL

22. April 2022

U 7. nedelji vežbi (4. - 6. maj) biće održan test iz SQL-a u terminima vežbi. Studenti bi trebalo da prisustvuju testu u grupi kojoj pripadaju. U prilogu se nalazi spisak studenata raspoređenih po grupama.

Za studente koji ponovo polažu predmet ili nisu na navedenom spisku studenata, biće odrganizovan termin polaganja testa 4. maja od 8:45 u MI A2-2. U prilogu se nalazi spisak studenata koji su se prijavili za polaganje testova. Ukoliko se ne nalazite na navedenom spisku, potrebno je da se javite asistentu Marku Vještici u roku od 7 dana (zaključno sa 29. aprilom) sa informacijom koje testove polažete.

DodatakVeličina
BP SIIT - Spisak studenata.pdf52.69 KB
BP SIIT - Prijavljeni za test.pdf42.23 KB