Rezultati prvog kolokvijuma

24. April 2022

Aktuelno stanje nakon prvog kolokvijuma možete videti na sledećem linku:
>>PR_2021-2022<<

Uvid u radove će biti nakndadno objavljen.

Za eventualna pitanja, obratiti se svom asistentu putem mejla.