Uvid u radove za K1

25. April 2022

Termini održavanja uvida u radove za K1 su sledeći:
- studenti koji su radili kolokvijum u ponedeljak u 14:15h - uvid je online putem Teams-a u utorak 26.04. u 13:30h - obavezno se javiti ranije Oliveri Hrnjaković porukom na Teams-u
- studenti koji su radili kolokvijum u ponedeljak u 17h - uvid je online putem Teams-a u utorak 26.04. u 07h - obavezno se javiti ranije Aleksandru Manasijeviću porukom na Teams-u
- svi ostali studenti uvid imaju uživo 15 minuta pre svog termina vežbi