Termin drugog kolokvijuma iz OOT

29. April 2022

Zbog elektrijade, termin drugog kolokvijuma se vraća na prvobitni. Kolokvijum će biti u nedelji od 09.05-13.05.2022.

Kolokvijum se radi u terminima vežbe, traje 1.5h i na njega dolazi gradivo sa prve prezentacije iz GUI dela.