Obaveštenje za studente SIIT-a za predmet Baze podataka

18. Maj 2022

Poslednji rok za predaju predmetnog zadatka sa predavanja predmeta Baze podataka (specifikacija za izabrani sistem i odgovarajući ER model) je 23.5.2022. godine. Specifikacija treba da bude napisana u MS Word-u, a ER model može biti čitko nacrtan na papiru i uslikan. U nazivu file-ova treba da stoji grupa za vežbe i naziv tima (na pr. Grupa1Tim2.doc ili Grupa1Tim2.jpg). File-ove treba poslati na mail adresu slavica.kordic.ftn@gmail.com
Odbrana predmetnog zadatka biće održana 25. i 26.5.2022 godine po rasporedu koji će biti naknadno objavljen.