Prijava za termin nadoknade

19. Maj 2022

Studenti koji su usled bolesti ili takmičenja na ijadi propustili prvu predispitnu obavezu iz predmeta Sistemi baza podataka - kolokvijum iz programskog jezika PL/SQL, mogu se prijaviti za termin nadoknade. Prijava se može izvršiti isključivo uživo, dolaskom u učionicu MIA2-2 u petak, 27. maja od 8:45.

Prilikom prijave neophodno je priložiti
:

  • lekarsku potvrdu o bolesti ili
  • potvrdu o učešću na takmičenju u okviru ijade; ovu potvrdu izdaje predmetni nastavnik u okviru čijeg predmeta ste se takmičili.