Obaveštenje za studente SIIT-a predmet Baze podataka

27. Maj 2022

Poslednji rok za predaju specifikacije i dijagrama je sreda 1.6.2022. godine.
Pri predaji voditi računa o načinu imenovanja file-ova.
Takođe, na početku svake specifikacije treba da stoje imena članova tima koji su radili zadatak.
Termin odbrane za sve one koji nisu odbranili zadatak biće naknadno dogovoren.

                                                                              Predmetni nastavnik