[OS-SVI SMEROVI] Termini SOV

30. Maj 2022

SOV pripremni zadatak će se raditi ceo dan 05.06.2022. Vodite računa, da ovaj zadatak neće biti ocenjivan kao takav, i nije domaći zadatak. On služi da bi imali temu razgovora i temu za analizu na terminu odgovaranja gde vi pričate, uživo, sa asistentom i dobijate bodove za vaše odgovaranje, gde je pripremni zadatak tema. SOV odgovaranje se odvija u zadnjoj nedelji nastave, u vašem terminu vežbi. Izaći će tačan raspored termina kada treba doći da odgovarate. Od vas se traži da pripremni zadatak odradite samostalno. SOV će biti nešto izazovniji od T1234, ali je i dalje namenjen svim studentima. 

Ako imate pitanja, biće organizovana kratka diskusija u terminima predavanja, u utorak, 31.05.2022.