Obaveštenje za studente SIIT-a za predmet Baze podataka

3. Jun 2022

Za sve studente koji nisu odbranili predmetni zadatak odbrana će biti organizovana u ponedeljak, 6.6.2022. od 13h. Termini se zauzimaju na 20 minuta. Termini se mogu zauzimati do 16h. Ukoliko ostanu grupe bez termina biće dodati novi termini odbrane za četvrtak.
Termine obeležiti u file sa već oformljenim grupama:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aXe6ae7mupJet0Sw44wAxlZqZ-j61FDz...

                                                                   Predmetni nastavnik