[HCI-SIIT] Odbrana predmetnog projekta

10. Jun 2022

 Poštovane koleginice i kolege,

Odbrana predmetnog projekta će biti održana 14. 6.2022. (utorak) u učionici NTP-312. U dokumentu se nalazi raspored dolazaka na odbranu. Odbrani mora da prisustvuje ceo tim, samo studenti koji se pojave će dobiti bodove. 
 
Potrebno je pogledati prezentaciju koja se nalazi na git-u u folderu GUI ELEMENTI, zato što na odbrani možete dobiti pitanja koja su vezana za tu prezentaciju.

Srdačan pozdrav, 
Nastavnički tim predmeta