Predavanje: Cloud Databases - AWS

14. Jun 2022

U okviru predmeta: Sistemi skladišta podataka i uz podršku kompanije: Brame R&D
organizujemo predavanje: Cloud Databases - AWS 

Mesto i vremeFTN, 109 u 10.15, Ponedeljak 20. jun 2022.

Predavači:

  • Miodrag Vilotijevic - CEO at Brame R&D
  • Sebastijan Stevanovic - Senior Backend Developer at Brame R&D

Opis:

Predavanje se sastoji iz dva dela. U prvom delu će biti predstavljeni servisi za skladištenje i manipulaciju podacima koje nudi AWS. Pažnja će biti usmerena ka sledecim temama:

  • Benefiti korišćenja baza podataka u cloud-u.
  • Odakle potreba za različitim tipovima baza podataka? Njihove prednosti i mane.
  • Odabir tipa baze podataka u zavisnosti od problema.

U drugom delu, na primeru Brame SaaS aplikacije, biće demonstrirana praktična upotreba različitih tipova baza podataka u jednom produkcionom sistemu.