Obaveštenje za studente SIIT-a za predmet Baze podataka

15. Jun 2022

 Za sve studente koji nisu odbranili predmetni zadatak odbrana će biti organizovana u četvrtak posle predavanja, 16.6.2022. od 15h. Termini se zauzimaju na 20 minuta. 
Termine obeležiti u file-u sa već oformljenim grupama:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aXe6ae7mupJet0Sw44wAxlZqZ-j61FDz...
Odbrani neće moći da pristupe oni koji termin nisu zauzeli.                                                                 
 Predmetni nastavnik