Obaveštenje za studente SIITa za predmet Baze podataka

19. Jun 2022

U junskom roku zvršni ispit moćiće da se polaže i pismeno i usmeno pod uslovima koje smo dogovorili na početku godine. 
Bez obzira na način polaganja ispit se mora zvanično prijaviti na Studentskoj službi. Svi koji zvanično prijave ispit na Stud. službi za junski rok smatraće se da su se prijavili za polaganje završnog ispita pismenim putem. 
Rok za prijavu usmenog za junski rok je do 22.6.2022 godine do podneva. 
Studenti koji žele da polažu završni ispit usmeno mogu da biraju sledeće termine:

junski rok:

  • četvrtak, 23.6.2022.
  • petak, 24.6.2022.
  • četvrtak, 30.6.2022.

julski rok:

  • četvrtak, 14.7,2022.
  • petak,15.7.2022.
  • četvrtak, 21.7.2022.

Studenti koji žele da polažu ispit u navedenom terminu moraju poslati prijavu u formi emaila na adresu slavica.kordic.ftn@gmail.com 
U naslovu (subject) prijavne poruke treba staviti tekst odgovarajućeg formata, dok telo poruke treba da bude prazno. Na pr. u naslov treba staviti:
USM, BP, Ime Prezime, brojindeksa, 23.6.2022.
Tačna satnica kao i mesto polaganja ispita za prijavljene studente biće objavljena na ovom sajtu dan ranije.