[EE][RA][PSI][Stari studenti] Ponovno polaganje predispitnih obaveza

4. Jul 2022

Ponovno polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Objektno orijentisano programiranje održaće se u subotu 27.08.2022. godine

Da biste mogli izaći na ponovno polaganje potrebno je da se prijavite na studentskoj službi najkasnije do 20.07.2022. u 13h. Raspored dolazaka prijavljenih studenata po terminima biće objavljen na acs sajtu u četvrtak 21.07. u večernjim satima. Zamena termina neće biti moguća.

Eventualna pitanja slati Bojani Samardžić.