Obaveštenje za studente koji su polagali završni ispit 3.7.2022,godine iz predmeta Inženjering informacionih sistema

5. Jul 2022

 Rezultati pismenog završnog ispita dati su u prilogu. Za eventualne primedbe obratiti se predmetnom nastavniku na mail slavica@uns.ac.rs

                                                                             Predmetni nastavnik

DodatakVeličina
RezultatiZacrsnogIspitaIIS.pdf76.65 KB