[EE][RA][PSI][Stari studenti] Raspored ponovnog polaganja predispitnih obaveza

21. Jul 2022

Ponovno polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Objektno orijentisano programiranje za studente koji su prijavili isto na studentskoj službi održaće se u subotu 27.08.2022. prema rasporedu koji se nalazi u prilogu.

Polaganje će biti organizovano tako što se odjednom radi zadatak koji obuhvata celokupno gradivo predmeta Objektno orijentisano programiranje:

  • EE smer: 1 zadatak, programski jezik C++ (70 bodova)
  • RA i PSI smerovi: 1 zadatak iz programskog jezika C++ (50 bodova) i 1 zadatak iz programskog jezika Java / C# (20 bodova)

Vreme raspoloživo za izradu zadat(a)ka je 3h.
Na ispit je obavezno potrebno poneti neki lični dokument sa slikom. 

VAŽNO: Studenti koji se ne nalaze na spisku NEMAJU PRAVO IZLASKA NA PONOVNO POLAGANJE PREDISPITNIH OBAVEZA! Naknadne prijave nisu moguće.

Eventualna pitanja slati Bojani Samardžić isključivo putem mejla.
 

DodatakVeličina
OOP_raspored_ponovnog_polaganja_predispitnih_obaveza.pdf170.15 KB