[OS] Rezultati i uvid u radove

22. Jul 2022

Studenti se obaveštavaju da su izašli rezultati ispita održanog 21.07.2022. Rezultati se nalaze uključeni uz ovu poruku. Ovo su totalni rezultati koji uključuju apsolutno sve bodove koje ste osvojili iz predmeta. Uz rezultate je uključeno i rešenje ispita.

Studenti koji to žele, mogu doći na uvid u radove koji će se održati u NTP330 u 11:00, u petak 22.07.2022. Uvid u radove je namenjen studentima koji veruju da su greškom ocenjeni, kojih nema na spisku, a veruju da bi tu trebali biti, i studentima koji nisu zadovoljni bodovima i žele da se oni ponište. Uvid nije namenjen molbama za dodatne bodove niti opštim konsultacijama.

DodatakVeličina
rezultati21072022.pdf37.6 KB
Resenje21072022.pdf60.56 KB