[PSI] Aktuelno stanje i uvid u radove

1. Septembar 2022

Aktuelno stanje nakon avgustovskog ispitnog roka možete videti ovde:
>>PSI-2021_2022<<
Ako imate dodatna pitanja javite se Bojani Samardžić.