[PP] Canvas

16. Oktobar 2022

Materijali i obaveštenja za kurs će se postavljati na Canvas platformi. Za pristup platformi se koriste uns mailovi. Studenti koji polažu predmet Programski prevodioci, a nemaju pristup kursu na Canvas-u, je potrebno da se jave Dunji Vrbaški. Molimo vas da, uz ime i broj indeksa, naznačite i način polaganja (redovno, preko kolokvijuma, ponovno slušanje...).