Obaveštenje za studente koji slušaju predmet Sistemi skladišta podataka

20. Oktobar 2022

 Dana 21.10.2022. neće biti održana predavanja iz Sistema skladišta podataka. Termin nadoknade biće dogovoren na sledećim predavanjima.

                                                                    Predmetni nastavnik