[UIFI] Pravilno pisanje akademskih elektronskih poruka

28. Oktobar 2022

Poštovane kolege u prilogu vam ostavljam link u kom se na drugoj strani dokumenta nalazi uputstvo za pravilno pisanje akademskih elektronskih poruka. Molim vas da pročitate uputstvo i da se u buduće pridržavate ovih pravila.

Prethodnih dana smo dobijali veliki broj e-mail poruka koje nisu imale naslov ili koje nisu bile potpisane, takve poruke se nisu uvijek našle u inbox- u, te nismo mogli da vam dajemo odgovore na vrijeme. U buduće nećemo odgovarati na e-mail poruke koje ne budu imale naslov i ne budu potpisane.

www.uns.ac.rs/images/doc/cit-uns/najcescePostavljenaPitanja.pdf