[RA][PSI][IN][Stari studenti] Rezultati prvog kolokvijuma

14. Novembar 2022

Aktuelno stanje nakon prvog kolokvijuma možete videti na sledećim linkovima:

>>> RA <<<
>>> PSI <<<
>>> IN <<<

Uvid u radove: pronađite termin u kom ste radili kolokvijum:

E2 grupe 1, 4 - utorak 15.11.2022. u terminu vežbi
E2 grupe 2, 3, 5, 6 Javiti se na mail Aleksandru Manasijeviću
E2 grupe 7, 13 - četvrtak 17.11.2022. 14:00 NTP 320
E2 8, 10, 11, 12, 15, stari studenti - ponedeljak 14.11.2022. 20:45 MI A2-1
E2 grupe 9, 14 , sreda 16.11.2022. 14:45 NTP 321

PSI grupe 1, 3 - četvrtak 17.11.2022. 14:00 NTP 320
PSI grupe 2, 8 - sreda 16.11.2022. 14:30 NTP 321
PSI grupa 4, ponedeljak 14.11.2022. 18:00 NTP 317
PSI grupe 5, 6 Javiti se na mail Luki Radoviću
PSI grupa 7, utorak 15.11.2022. 16:15 NTP 321
PSI grupa 9, sreda 16,11,2022, 14:45 NTP 321

Za eventualna pitanja obratiti se Marijani Matkovski