[OSiKP] Naknadno polaganje predispitnih obaveza

17. Novembar 2022

Svi studenti Operativnih Sistema i Konkurentnog Programiranja se obaveštavaju da će se naknadno polaganje predispitnih obaveza iz ovog predmeta održati 17.12.2022., i mole se da na vreme počnu da se pripremaju. Tačan termin, raspored, i način za prijavu (koja je obavezna) će biti blagovremeno objavljeni ovde.