Termini za vežbe

20. Oktobar 2011

Studenti se podećaju da prate zvanični raspored grupa i da dolaze u svoj termin za vežbe. Ukoliko nekome termin ne odgovara, dok se spiskovi ne ustale, jedino što je prihvatljivo je da se napravi zamena sa nekim studentom iz druge grupe (o ovakvoj zameni treba obavestiti nekog od asistenata).

Što se tiče studenata koji ponovo slušaju predmet, iz studentske službe je stiglo obaveštenje da se spiskovi za njih sređuju i kad to bude urađeno, biće raspoređeni u grupe. Dok se stanje sa spiskovima ne reši, ovi studenti mogu dolaziti u termin za vežbe za grupu 6, pošto je ona trenutno jedina u kojoj još nisu popunjena sva mesta (naravno, dok se ne popune sva mesta u učionici).