[OSiKP] Naknadno polaganje predispitnih obaveza - TERMIN

16. Decembar 2022

Svi studenti Operativnih Sistema i Konkurentnog Programiranja se obaveštavaju da će se naknadno polaganje predispitnih obaveza za studente koji su se na vreme prijavili obaviti 17.12.2022. u 09:00 u učionici MI A2-1.