Računarstvo u oblaku - specifikacija projekta

6. Januar 2023

Poštovane koleginice i kolege,

Projektna specifikacija za predmet Računarstvo u oblaku objavljena je u okviru repozitorijuma datog predmeta (http://www.acs.uns.ac.rs/sr/node/237/6524884).

Za sva pitanja obratiti se predmetnom asistentu.

Srdačan pozdrav!