[UBP PSI] Termin polaganja 4. predispitne obaveze (organizacija podataka) za 9. grupu i stare studente

14. Januar 2023

Polaganje 4. predispitne obaveze (organizacija podataka u programskom jeziku C) za stare studente i 9. grupu biće održano u petak 20.01.2023. u prostoriji L1 301 (računarski centar, nastavni blok FTN), od 11:00h.