[OPiPJ] Prijave za domaći i popravni zadatak

14. Januar 2023

Poštovane koleginice i kolege,

U koloni domaći u zbirnim rezultatima označeni su studenti koji imaju pravo na dopunski domaći zadatak do 36 bodova.

Student koji ima pravo na domaći zadatak može odabrati da radi domaći ili popravni zadatak, ali ni u kom slučaju oba.
Ukoliko se ne prijavi za popravni, podrazumeva se da je taj student izabrao da radi domaći zadatak.
Domaći zadatak će biti postavljen na repozitorijumu u nedelju 15.1. u 12:00 sati.
Termin odbrane domaćeg zadatka je 19.1. u 10:30 sati u NTP 321.

I ostali studenti imaju pravo da se prijave za popravni zadatak, s tim što im se anuliraju bodovi koje su prethodno osvojili na zadatku koji popravljaju.
Popravni zadatak obuhvata celokupno gradivo predmeta i održaće se u četvrtak 19.1. u 10:30 sati u MIA2-3.

Prijave za popravni slati na vladimir.ivkovic@uns.ac.rs.
Rok za slanje prijava je ponedeljak 16.01. do 12:00 sati.