[PJiSP] Prijava za popravni / domaći

16. Januar 2023

U prilogu se nalazi Google sheet pomoću kog se vrši prijava za POPRAVNI / DOMAĆI
U tabeli je potrebno popuniti lične podatke.

Link za prijavu: docs.google.com/spreadsheets/d/1_9heaue6vOT267OGmqcUG1u1cuwnglTYN8RJ9KFFfW4/edit

Rok za prijavu je ponedeljak 16.01.2023 do 21h