[UIFI] Prijava ispita

16. Januar 2023

 Poštovani studenti, obavještavamo vas da je potrebno da prijavite ispit u februarskom roku na studentskom servisu, u svrhu odbrane projekta. Rapored dolazaka na odbranu će biti naknadno objavljen, a sama odbrana će se održati 11.2.2023.