Obaveštenje za studente Informacionog inženjeringa - predmet Baze podataka 1

18. Januar 2023

Zadatak 4 sa vežbi biće održan u zvaničnom terminu januarskog roka. Potrebno je prijaviti ispit zvanično preko Stud. službe. 
Vreme početka odrediće Studentska služba i biće objavljeno kao i za svaki drugi ispit, dan ili dva pred početak ispita.

                                                                                   Predmetni nastavnik