[ЕЕ][ЕМ] Pезултати поновног полагања предиспитних обавеза

21. Januar 2023

Резултати поновног полагања предиспитних обавеза:

  • ЕЕ 219/2020      1 поен
  • EE 220/2019      1 поен 

За евентуална питања и увид у радове јавити се Маријани Матковски